Samen een advocaat bij echtscheiding of ieder een eigen advocaat?

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Zijn er wel of geen kinderen betrokken?

De beslissing om te gaan scheiden is een emotioneel moeilijke beslissing. Er moeten vervolgens veel praktische en juridische zaken geregeld worden, zoals bijvoorbeeld:

  • Wie blijft in de woning of wordt de woning verkocht of de huur opgezegd?
  • Hoe wordt het vermogen verdeeld of de schulden gedeeld?
  • Hoe wordt de zorg voor de kinderen geregeld?
  • Hoe worden de kosten voor de kinderen verdeeld?
  • Is er wel of geen partneralimentatie nodig?

Om deze zaken goed te regelen en op papier te zetten, is het verstandig om deskundig advies te vragen. Dit kan bij BVDK advocaten. Anneke de Graaf is gespecialiseerd in echtscheidingsprocedures en kan jullie hierbij helpen.

 

Samen een advocaat:

Als jullie samen 1 advocaat in de arm willen nemen, kan Anneke jullie hierin bijstaan en begeleiden. Dit betekent dat er in gezamenlijk overleg wordt afgesproken hoe alle zaken geregeld worden. Vervolgens wordt dit door de advocaat vastgelegd in een convenant en ouderschapsplan (als er kinderen betrokken zijn). Een advocaat is altijd verplicht in een echtscheidingsprocedure. De wet bepaalt dat alleen een advocaat een verzoekschrift tot echtscheiding mag indienen. Het kan dus handig zijn als de advocaat ook betrokken is bij het vastleggen van de afspraken. De advocaat kan dan het verzoekschrift tot echtscheiding met het verzoek om de afspraken zoals vastgelegd zijn bij de rechtbank indienen met het verzoek de echtscheiding uit te spreken en de afspraken op te nemen in een beschikking. De termijn waarbinnen dit alles geregeld kan worden, bedraagt gemiddeld 3 maanden. Afhankelijk van de zaak kan dit korter of langer duren.

 

Ieder een eigen advocaat:

Als jullie niet in staat zijn om samen te overleggen of ervoor kiezen om ieder een eigen advocaat in de arm te nemen, is dit ook mogelijk. Anneke zal dan 1 van jullie bijstaan en begeleiden.  Anneke zal met je overleggen over wat nodig is en eerst nog proberen met de andere partij tot een oplossing te komen (als dit mogelijk is en er geen spoed is) of een procedure opstarten. Als de procedure wordt opgestart, betekent dit dat de advocaat een verzoekschrift tot echtscheiding indient bij de rechtbank en aan de rechtbank verzoekt wat er allemaal nodig is en beslist dient te worden. Zo’n verzoekschrift kan volgens de wet alleen door een advocaat worden ingediend. De andere partij kan vervolgens reageren door het indienen van de verweerschrift bij de rechtbank. Dit kan ook alleen door een advocaat worden ingediend. In dit verweerschrift kan de andere partij aangeven wat hij of zij ervan vindt. De andere partij kan zelf ook aan de rechtbank vragen om bepaalde beslissingen te nemen. Er komt meestal een zitting in de rechtbank. De rechter bepaalt uiteindelijk welke beslissingen genomen worden. Dit komt dan in een uitspraak.

De duur van zo’n procedure verschilt per zaak. Soms is er binnen een jaar een uitspraak. Soms duurt het langer. Omdat het soms nodig is dat er op korte termijn al duidelijkheid is, kan er voorafgaand aan een echtscheidingsprocedure of tijdens de procedure een verzoek bij de rechtbank ingediend worden voor het vaststellen van voorlopige voorzieningen. Zo is het bijvoorbeeld nodig dat bepaald wordt wie er voorlopig in de echtelijke woning mag wonen of hoe de zorg voor de kinderen voorlopig verdeeld wordt. Ook kan verzocht worden om alvast een voorlopige kinder- en partneralimentatie vast te stellen als dit nodig is.

 

Inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente

Als de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, zijn jullie nog niet gescheiden. Een echtscheiding is pas definitief als de uitspraak van de rechtbank wordt ingeschreven bij de gemeente waar jullie getrouwd zijn. Wij zullen de gemeente verzoeken de echtscheiding in te schrijven.

 

Hulp of advies nodig?

Willen jullie of wil jij met een gerust hart de echtscheidingsprocedure starten? Neem dan contact op met ons kantoor. Advocaat Anneke de Graaf is gespecialiseerd in echtscheidingen en heeft hier veel ervaring in. Zij zal in een kennismakingsgesprek de wensen, mogelijkheden en kosten bespreken en heeft hierbij oog voor de emotionele kant van de scheiding.  

Heb je nog vragen?

Bel of mail ons gerust en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Back to top