Voorbeeld van mediation bij echtscheiding

Een echtpaar besluit om te gaan scheiden. Ze zijn 15 jaar getrouwd. Er moet van alles geregeld worden:

- welke zorgregeling voor de kinderen van 9 en 13 jaar?
- wat te doen met het koophuis?
- hoe moet het bezit verdeeld worden?
- moet er wel of niet alimentatie betaald worden?

De man en vrouw besluiten om samen een mediator in te schakelen in plaats van ieder een eigen advocaat. Ze geven tijdens het intakegesprek aan dat zij voor een gezamenlijke mediator heeft gekozen vanwege de kinderen. In het eerste gesprek wordt al duidelijk dat de man boos is op de vrouw omdat zij al enige tijd een buitenechtelijke relatie heeft en hier in eerste instantie over gezwegen heeft. Hij geeft aan dat hij de kinderen voor de helft van de tijd bij hem wilt laten wonen. De vrouw laat merken dat zij weinig vertrouwen in de man heeft voor wat betreft de kinderen. In de relatie liet hij de zorg voor de kinderen vrijwel geheel aan haar over. Ook heeft zij geen idee hoe de man het gaat regelen met zijn werk.

In de gesprekken met de mediator komen de emoties van zowel de man als vrouw aan bod. Beiden krijgen de gelegenheid om aan te geven wat ze moeilijk vinden en welke emoties worden ervaren. Doordat de vrouw vertelt dat zij zich vaak eenzaam heeft gevoeld in de relatie,  krijgt de man meer mildheid naar de vrouw omdat hij nu begrijpt dat zij zich zo gevoeld heeft en hij weet dat hij hier aan heeft bijgedragen. Hij geeft aan dat het niet zijn bedoeling was haar tijdens hun relatie verdriet te doen. Als de man vertelt dat hij zich verlaten voelt en het ook moeilijk vindt om de nieuwe partner van de vrouw te accepteren in het leven van de kinderen, ontstaat bij de vrouw begrip voor deze emoties.  Zij biedt haar excuses aan voor hoe het gelopen is.

Door het erkennen van de gevoelens over en weer, ontstaat er ruimte voor het zoeken naar mogelijkheden. 

Na diverse gesprekken komen de man en vrouw tot afspraken over de zorgverdeling voor de kinderen. Zij hebben hun ideeën samen met de kinderen besproken en de kinderen kunnen zich vinden in deze afspraken. Het ouderschapsplan wordt door de mediator opgesteld en door de ouders getekend.

De mediator bespreekt daarnaast de wensen en mogelijkheden voor de overige punten. Is het mogelijk dat een van beiden de woning overneemt en daar blijft wonen? Of moet de woning verkocht worden? Partijen hebben inmiddels ook een afspraak gehad met de hypotheekadviseur en laten berekenen of de vrouw de woning kan overnemen en de man kan uitkopen. Dit is niet mogelijk. De man kan de woning wel overnemen en de vrouw uitkopen. Dit komt omdat hij een hoge salaris heeft. Hoewel de vrouw het moeilijk vindt dat zij niet in de woning kan blijven, besluiten ze dat de man de woning zal overnemen en de vrouw uitkoopt. op basis van de marktwaarde van de woning. Ook besluiten ze dat de vrouw nog 12 maanden in de woning mag blijven wonen nadat de echtscheiding is ingeschreven.  Zo wordt de vrouw in de gelegenheid gesteld om een andere woning te vinden. De mediator bespreekt met partijen wat hiervan de gevolgen zijn en wat verstandig is om af te spreken. Er wordt afgesproken en vastgelegd dat de vrouw in de even weekenden in de woning verblijft en de man in de oneven weekenden. Partijen wisselen op zondagavond. De vrouw kan in de weken dat zij niet in de woning verblijft, bij haar ouders logeren. De man kan gebruik maken van een leegstaand vakantiehuisje. De kinderen blijven volledig in de woning totdat de vrouw over eigen woonruimte beschikt. Ook wordt afgesproken hoe de kosten verdeeld worden en wie wat bijdraagt.

Uiteindelijk lukt het partijen om met hulp en advies van de mediator op alle punten afspraken te maken.  De mediator stelt een convenant op waarin al deze punten staan beschreven en uitgewerkt. Nadat partijen het convenant getekend hebben, dient de mediator de stukken in bij de rechtbank en wordt de echtscheiding geregeld. Zowel de man als de vrouw zijn opgelucht dat, ondanks de pijn van de scheiding en de emoties die daarmee gepaard gaan, zij in staat waren om samen tot een oplossing te komen. Zij hebben een vechtscheiding kunnen voorkomen en zijn 'on speaking terms'.

Voor de toekomst is het nu makkelijker om elkaar te benaderen als er overleg over de kinderen nodig is of als er een wijziging nodig is. 

Willen jullie ook een afspraak maken met een mediator voor het regelen van jullie echtscheiding? Neem contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Heb je nog vragen?

Bel of mail ons gerust en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Back to top