Conflictopstelling

Een conflict heeft vaak een grote impact op je leven en de eerste reflex is om een advocaat te zoeken om het conflict juridisch te beoordelen. Ik ben echter tot de ontdekking gekomen dat er vaak een diepere oorzaak is voor het conflict waar je in terecht bent gekomen. Met een conflictopstelling krijg je vaak inzicht in de onderstroom en de oorzaak van het conflict. Vaak zijn conflictopstellingen genoeg om een conflict op te lossen. Conflictopstellingen kunnen worden toegepast op vrijwel elk conflict.

Een conflictopstelling werkt als volgt. Bij de opstellingen maak ik gebruik van A4-tjes die bepaalde personen of aspecten van jouw leven of bedrijf representeren. Deze A4-tjes worden dan in de ruimte neergelegd, waardoor er een bepaald beeld ontstaat van hoe jij of jouw bedrijf zich tot het conflict verhoudt. Dit kan voldoende inzichten geven om het conflict vervolgens te doen oplossen of jou voldoende houvast geven om op een constructieve wijze met het conflict om te gaan. Vaak zie ik dat een conflictopstelling tot een duurzame oplossing leidt, zelfs als de wederpartij niet wil deelnemen aan een opstelling.

Nadat we een conflictopstelling hebben gedaan, vertalen Anneke of ik  dit naar een juridisch stuk. Dit kan een vaststellingsovereenkomst (VSO) of convenant zijn. Conflictopstellingen kunnen worden gebruikt bij alle soorten conflicten. Het maakt niet uit wat de juridische grondslag is.

Heb je nog vragen?

Bel of mail ons gerust en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Back to top