Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

De Raad voor de Kinderbescherming kan besluiten om bij de rechtbank een verzoek in te dienen voor ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing. Hiervoor moet de onderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming eerst een rapport opstellen waarin staat hoe het onderzoek heeft plaatsgevonden, hoe de gesprekken zijn verlopen en wat de situatie van het kind is. De Raad geeft ook een advies wat het beste voor het kind is.

Oneens met het verzoek onder toezichtstelling of uithuisplaatsing?

Als jullie als ouders het niet eens zijn met het verzoek bij de Rechtbank (of één van de ouders is het er niet mee eens), kan je in verweer gaan. De rechtbank stuurt een brief naar de ouders waarin dit staat aangegeven en hoe en wanneer dit verweer ingediend moet worden. In het verweerschrift kan je aangeven waarom je het niet eens bent met het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Ook zal er een zitting komen waar je een en ander kan toelichten.

Het is verstandig om hiervoor een gespecialiseerd advocaat in te schakelen. Deze advocaat heeft kennis van de wettelijke gronden en ervaring met het opstellen van een goed onderbouwd verweerschrift en geven van toelichting tijdens de zitting. Anneke de Graaf heeft ruime ervaring met dit soort zaken en staat jou hier graag in bij.

 

Uit art. 1:255 BW blijken de voorwaarden voor de OTS. Deze voorwaarden zijn:

  • Een minderjarige groeit als zodanig op dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd
  • De zorg die nodig is om deze bedreiging weg te nemen wordt door de ouders niet of onvoldoende geaccepteerd
  • De verwachting heerst dat de ouders in staat zijn, binnen een voor het kind aanvaardbare termijn, verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoedingte gaan dragen.

Uit art. 1:265b BW blijkt dat de rechter een machtiging uit huisplaatsing kan geven als:

  • dit noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van de minderjarige of tot onderzoek van diens geestelijke of lichamelijke gesteldheid

 

In de wet staat het volgende over de rechten van de ouders en de kinderen:

  • Het recht voor ouders om gehoord te worden
  • Het recht van jeugdigen vanaf 12 jaar om gehoord te worden
  • Het recht van pleegouders om gehoord te worden, als zij langer dan een jaar voor een pleegkind hebben gezorgd
  • Het recht op een advocaat
  • Het recht om verweer te voeren
  • Het recht om in een aantal gevallen in hoger beroep te gaan

 

Wil je juridische hulp van BVDK advocaten voor ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing?

Neem dan contact op voor het maken van een afspraak.

Heb je nog vragen?

Bel of mail ons gerust en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Back to top