Beëindiging van een samenleving met of zonder samenlevingsovereenkomst

Als er sprake is van de beëindiging van een ongehuwde samenleving moet er vaak ook het nodige geregeld worden.

Soms is er sprake van een samenlevingsovereenkomst die bij de notaris is opgesteld en soms zijn er geen afspraken op papier gezet. Afhankelijk hiervan moet bepaald worden hoe de beëindiging van de samenleving geregeld dient te worden. Er zijn diverse onderwerpen die hierbij aan de orde komen, zoals:

  • Zijn er kinderen betrokken en zo ja, hoe moet de zorg en de kosten (kinderalimentatie) verdeeld worden?
  • Is er sprake van gezamenlijk vermogen of schulden en wat moet hiermee gebeuren?
  • Is de woning gezamenlijk of van een van de partners en wat zijn de gevolgen hiervan?
  • Is er wel of geen recht op partneralimentatie?
  • Is er wel of geen recht op verdeling van de opgebouwde pensioenaanspraken?

 

Ons kantoor heeft de kennis in huis om hierin te adviseren en te begeleiden en jullie bij te staan. Jullie kunnen hiervoor samen een afspraak maken of alleen. Als er geen overeenstemming bereikt wordt, kan het nodig zijn een procedure te starten bij de rechtbank. Anneke de Graaf kan deze procedure voor jou voeren en je op een betrokken en kundige wijze bijstaan.

 

Wil je een adviesgesprek?

Neem dan contact op met Anneke de Graaf voor het maken van een afspraak. Zij heeft de nodige ervaring en ruime kennis op dit gebied.

 

 

Heb je nog vragen?

Bel of mail ons gerust en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Back to top