Wil je een werknemer ontslaan of word je als werknemer ontslagen?

De volgende omstandigheden kunnen een reden voor ontslag zijn:

 • bedrijfseconomische redenen
 • langdurige arbeidsongeschiktheid
 • onvoldoende functioneren
 • frequent ziekteverzuim
 • verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
 • werk weigeren vanwege ernstige gewetensbezwaren
 • een verstoorde arbeidsverhouding
 • het niet nakomen van re-integratieverplichtingen
 • andere omstandigheden, zoals detentie
 • een combinatie van ontslagredenen

Wanneer mag ontslag niet:

 • tijdens de eerste 2 jaar waarin de werknemer ziek of arbeidsongeschikt is
 • wanneer de werknemer zwanger of met bevallingsverlof is
 • als de werknemer lid is van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
 • als de werknemer de dienstplicht moet vervullen in het land van herkomst
 • op basis van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap (discriminatie)
 • omdat de werknemer ouderschapsverlof wil opnemen
 • omdat de werknemer lid is van een vakbond
 • omdat de werknemer lid is van een bepaalde politieke organisatie
 • omdat het bedrijf wordt overgenomen
 • omdat de werknemer niet op zondag wil werken

 

Voor de werkgever:

Wat is van belang bij het ontslaan van een werknemer?

Een werknemer mag alleen ontslagen worden als je als werkgever een goede reden hebt (een redelijke grond).

Er zijn allerlei wettelijke regels die van belang zijn bij het ontslaan van een werknemer. Bijvoorbeeld de opzegtermijn, regels voor collectief ontslag, transitievergoeding, aanzegtermijn enzovoorts.

Het ontslag moet getoetst worden door het UWV of de kantonrechter. Deze toetsing hoeft bijvoorbeeld niet in de volgende gevallen zoals:

 • schriftelijke akkoord van de werknemer met het ontslag
 • ontslag tijdens de proeftijd
 • ontslag op staande voet
 • ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde of andere geldende pensioenleeftijd

 

Wat moet je doen als je ontslag krijgt?

Als je ontslag krijgt, is het heel belangrijk om niets te ondertekenen vóórdat je advies hebt ingewonnen.

Zodra je ontslag krijgt, is het belangrijk om zo spoedig mogelijk aan te geven dat je hier bezwaar tegen maakt en bereid bent om te blijven werken. Je moet zorgen dat duidelijk is dat je beschikbaar bent voor werk.

Bij BVDK advocaten hebben wij de kennis in huis om het ontslag en een eventueel voorstel van de werkgever te beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar jouw rechten en mogelijkheden en of er ook recht is op een WW-uitkering.

 

Wil je juridische hulp van BVDK advocaten bij ontslag?

Neem dan contact op voor het maken van een afspraak.

Heb je nog vragen?

Bel of mail ons gerust en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Back to top